Dětský program na JLS23

27.02.2023

Představujeme vám dětský program pro závod Mushing Jarní Lávovou Stezkou 2023.

Program se skládá z dětské kategorie v hlavním závodě, dětskými hrami a dětskou večerní párty.

Dětská kategorie

Jedná se o závod pro děti se psy na cca 300 metrové přehledné trati. Startovat se bude cca 20 minut po startu posledního závodníka.

Dětské hry

Mezi závodem (po vyhlášení hobby sekce) a večerní party, budou k dispozici doplňkové hry jako například finská dřevěná hra a závod na skákacích balónech.

Dětská večerní párty

Večer před večerní párty (pro dospělé) bude stejně jako na podzim dětská párty s kreativní vložkou. Párty bude plná hudby, světel a mlhy. Kreativitu budou děti moci realizovat na keramických květináčích.

Dětský program je k dispozici pro všechny děti závodníků (přednostně) i diváků zdarma. Kapacitně omezeno na 20 účastníků. Děti do programu registrujte pomocí formuláře do 7.3.2023.

Podmínky a doplňující informace

• Organizátor si vyhrazuje možnost změny programu.

• Ceny v soutěžích jsou nenárokovatelné. Pokud dítě nebo jeho zákonný zástupce nebude na vyhlášení jednotlivých částí programu, ceny nelze později zaslat.

• Jednotlivých částí programu se dítě může účastnit pouze se souhlasem a pod dohledem zákonného zástupce.