Propozice

Hobby

Radíkovský cross 2021

Pro závodníky bez klubové příslušnosti v ČASS

Organizátoři si vyhrazují právo do uzávěrky závodu pozměnit propozice. (do 20.10.2021) 

Hlavním partnerem akce je JOSERA


— Základní informace —

Pořadatel: HANÁCKÝ MUSHERS CLUB z.s.

Ředitel závodu: Macková Renáta

Traťový komisař: Macek Petr

Správa registrací: Petr Macek ml.

Časomíra: Petr Macek ml.

Datum konání: 23.10.2021 - sobota

Místo konání: Chata pod věží, Radíkov. Mapa ZDE

Přihlášky: ZDE (před registrací prosím, pečlivě si pročtěte propozice)

Datum uzávěrky přihlášek formulářem: 21.10.2021, dohlášení kategorií 21.10.2021

Telefon: 776128869 (jen v případě problémů, pro dotazy využijte kontaktní formulář)

Datum odvolání/uzávěrka závodu: 20.10.2021

— Startovné —

Platba předem na účet 110899993/0300 (musí být připsaná do 20.10.2021)

 • Dětská: zdarma
 • Junioři (CCJ): 150 Kč 
 • Příchozí: 300 Kč
 • MCC: 300 Kč, přihlášky pouze předem přes formulář
 • Start ve 2 a více kategoriích + 250 Kč za kategorii k základnímu startovnému

Při platbě převodem uveďte do poznámky jméno, příjmení, "Hobby" a kategorii/e.

Odhlášení s vrácením plného startovného, možno pouze přes formulář do 10.10.2021. Po tomto datu se vrací částka po odečtení ceny pamětní medaile (+poštovné). Medaile bude zaslána na adresu uvedenou v přihlášce. Neplatí pro registrované po tomto datu (nemají nárok na medaili a vrací se jim plná výše). Vratka pouze při odhlášení do 21.10.2021 (po tomto datu se nevrací žádné startovné).

Závodník po přihlášení může ověřit svoji registraci ZDE. Platby v tomto seznamu budou aktualizovány nepravidelně..

Při registraci a platbě do 10.10.2021, každý závodník obdrží pamětní medaili a balíček. Diplom (tištěný) získají pouze první 3 místa z každé kategorie. Ostatní (registrovaní přes formulář) mohou získat elektronický diplom zaslaný na email (vyberte možnost v registračním formuláři). 

— Kategorie a trať —

Kategorie a délky tratí:

 • Děti: 100 - 300 m krátce po doběhnutí posledního závodníka
 • CCJ Hobby (Junioři): 1,8 km canicross (10 - 18 let)
 • MCC Hobby: 10 - 15 km
 • Sprint Hobby: 3,5 - 5,5 km
 • BKJM a BKJW
 • CCM a CCW
 • Sco

Pro závodníky mladší 18let je nutný souhlas rodiče (zákonného zástupce).

Délky tratí jsou orientační, týden před závodem bude jejich délka a profil upřesněn a zveřejněn na webu a FB. V lokalitě závodu vždy záleží na domluvě s majiteli pozemků a aktuálních povětrnostních podmínkách.

Příchozí: (neoficiální) část závodu startuje v kategoriích CCM/W, SC, BKJM/W, MCC (dle počtu závodníků) po odstartování oficiální části závodu pouze v sobotu po startu licencovaných.

Chcete-li se stát licencovaným závodníkem, ZDE získáte potřebné informace.

MCC: je kategorie pro běžce s jedním psem na MIDové trati (15km - 25km). 

Popis trati: Lesní a polní cesty s minimem asfaltu, středně náročná trať, rychlá, technická.

— Harmonogram —

Sobotní (23.10.)

 • Příjezd - do 8:30
 • Prezentace - ve společenské místnosti (1. podlaží, venkovní schodiště u vjezdu do areálu).
 • MCC - 8:00 - 9:00
 • Sprint - 8:00 - 9:30
 • Starty
 • MCC - 9:30
 • Sprint - cca od 12:30 cca 300 m od úvaziště
 • Startovní listina bude upřesněna před závodem
 • Vyhlášení - cca 14:30

— Důležité informace —

Ubytování a parkovné: Chata pod věží, chatky, rezervace každý sám, kontakt p.Frank +420 736 209 252, Radíkov u Olomouce rezervace@chataradikov.cz, Informace ZDE

 • každý je povinen mít viditelně umístěnou (za čelním sklem) parkovací kartu, která se bude vydávat při prezentaci.
 • ubytování si zajišťuje každý závodník sám.

Stravování: Chata pod věží - Radíkov

Veterinární podmínky: Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které nahrazuje pas nebo očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině tzn. pes je vakcinován proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkován. Výrazné doporučení mít platné očkování proti psince, parvoviróze, hepatitidě, parainfluenze (vakcinace proti psincovému kašli vakcínou Pneumodog nebo Nobivac KC). V dokladu doprovázející zvíře musí být uvedena doba účinnosti.

Povinná výbava: Dle Závodního řádu, všichni musí mít ochranou přilbu mimo CCM, CCW, MCC. Kola, koloběžky, káry v dobrém stavu (brzdící, řiditelné,....).

Zvláštnosti a upozornění pořadatele:

 • Přísný zákaz volného pobíhání psů i mimo areál závodu od 22.-24.10.2021!!! Neuposlechnutí trestáno diskvalifikací. Prosíme udržujte pořádek (úklid nejen po psech).
 • Prosíme o omezení tréninků v okolí závodu v termínu 4.-31.10.2021.
 • Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz (povinné očkování), mějte ho prosím u sebe.
 • Svou účastí na akci dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním Vaší osoby. 
 • Registrací souhlasíte se zveřejněním vašeho jména a kategorie v seznamu přihlášených a ve výsledkové listině. 
 • Každý závodník je povinen na trati během závodu mít čitelně na čelní straně (hruď, řidítka a pod.) upevněné své startovní číslo (získá při prezentaci). V případě nedodržení mu nebudě změřen čas (v případě ztráty na trati, či jiného zničení musí hlásit v prostoru cíce své číslo). Také pokud startuje ve více kategoriích s více startovními čísly, musí si připevnit správné číslo, přiřazené dané kategorii. Nedodržení pravidla se může trestat až diskvalifikací.
 • Za pozdní příchod na start (je uvedeno ve startovní listitě) může být závodník penalizován (neplatí pro závodníky, kteří závodí ve více kategoriích) a bude odstartován na konci aktuální kategorie.
 • Na tratě je daný časový limit (bude upřesněn), po uplynutí se čas závodníkovi přestává měřit a získá status DLF (Did late finish)
 • Každý účastní je povinen sledovat aktuality ohledně akce na tomoto webu.
 • Registrací závodník souhlasí s GDPR

COVID opatření

 • Povinnost mít platné očkování proti COVID-19, potvrzení o prodělání onemocnění nebo platný negativní PCR / antigenní test
 • V prostoru prezentace mít respirátor FFP2
 • V prostoru startu a cíle dodržovat rozestupy
 • Sledovat další vydanné opatření Ministerstva zdravotnictví a dodržovat je.
 • Sledovat aktuality na našem webu
 • V případě zrušení závodu z důvodu COVID opatření se startovné vrací po odečtení nákladů na tisk pamětných medailí (+poštovné). Medaile budou zaslány na adresu uvedenou v registračním formuláři. V případě registrací po nároku na medaili se vrací v plné výši.

— Aktualizace —

Aktuální k 5.9.2021 (Petr Macek ml.)