! Informace k závodu pro příchozí !

23.10.2019

Harmonogram, informace o parkování apod. se dočtete v tomto článku.

 • Příjezd:
 • jak se k nám dostat se dozvíte ZDE
 • v sobotu do 9.30 h
 • Parkování vyznačeno na plánku níže a bude vyznačeno i na místě
 • Jsme prostorově omezeni, parkujte tak, abyste zbytečně nezabírali mnoho místa.
 • Lze využít i parkování v Radíkově poblíž obchodu (ne před obchodem) 
 • v případě nutnosti se řiďte pokyny pořadatelů
 • Parkování:
 • každý je povinen mít viditelně umístěnou (za čelním sklem) parkovací kartu, která se bude vydávat při prezentaci.
 • Neblokujte autem průjezd po silnici do lesa.
 • povinnost každého udržovat pořádek po sobě a svém psovi
 • Přísný zákaz volného pobíhání psů v celém areálu kempu, v jeho blízkosti (cca 50m) a v prostoru tratě (cca 50m). Trestáno diskvalifikací.
 • Přihlášení a prezentace:
 • v sobotu 8 - 10 h, meeting v sobotu 10:00 ve společenské místnosti. 
 • Prezentace bude umístěna ve společenské místnosti. Vchod je z venkovního schodiště v 1. patře.
 • Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz (povinné očkování), mějte ho prosím u sebe.
 • jestliže budete platit startovné na místě, připravte si pokud možno přesnou hotovost.
 • Při čekání na prezenci buďte prosím potichu, aby bylo lépe slyšet prezentované.
 • Start:
 • Start a cíl se nachází v horním rohu areálu (viz. plánek níže)
 • sobota 11.00 h MCC (Cross MID), 12:00 h MID a cca 12.30 h Sprint, Příchozí a Junioři (CCJ)
 • Dětská kategorie startuje do cca 30 min po posledním závodníkovi v cíli. Děti můžete přihlásit při prezentaci.
 • řiďte se prosím startovní listinou, bude zveřejněna cca 30 - 60 minut po prezentaci
 • startovní listina bude vyvěšena na nástěnce u restaurace, na FB a tomto webu
 • Tratě: Informace ZDE
 • Stravování: k dispozici je restaurace v areálu
 • Vyhlášení: V sobotu 26.10. mezi cca 16 - 17 h
 • Časy startů a vyhlášení jsou orientační. Budou upřesněny po prezentaci.
 • Sledujte další aktuality zde na webu nebo na našem FB

Těšíme se na Vás

Petr Macek ml.