Mezinárodní účast / International parcipitation

21.02.2023

Czech (English below)

Upozorňujeme mezinárodní účastníky závodu Jarní Lávovou Stezkou 2023, že se mohou registrovat i do musher sekce. Klub v přihlášce vyplňte "99 - international" a DID 99999. Do názvu týmu si můžete dát svůj klub nebo tým.

Platbu můžete provést na místě za původní cenu (nezvýšenou).

 • Junior: 10 €
 • Sprint: 21 €
 • Mid: 25 €
 • Každá další kategorie: +10 €.
 • Prosíme, mějte u prezentace přesnou částku

Stejné platí pro ubytování. Můžete platit na místě, jen se včas si rezervujte ubytování/stravu pomocí formuláře na našem webu.

 • Pokoj: 14,50 € /noc/osoba
 • Chatka: 33,50 € /noc/chatka
 • Stan: 6 € /noc
 • Karavan: 10,50 € /noc
 • Spaní v autě: 10,50 € /noc
 • Parkování pro ubytované: zdarma
 • Parkování: 2€ /den

Strava

 • Snídaně: 4,20 € /osoba/den
 • Oběd: 5,80 € /osoba/den
 • Večeře: 5 € /osoba/den
 • Při objednání jídla na celý den (sobota) je cena 12,50 € /den/osoba
 • Při objednání kompletního menu na celý víkend, tj. Pá (večeře), So (snídaně, oběd, večeře) a Ne (snídaně) je menu zvýhodněné na 21 € /os za celé menu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

*ceny platné pro zahraniční účastníky


English

We would like to inform the international participants of the Jarní Lávovou Stezkou 2023 race, that they can also register in the "musher" section. In the registration form, fill in the club "99 - international" and DID 99999. You can also put your club or team in the team name.

You can make the payment on the spot at the price below.

 • Junior: €10
 • Sprint: €21
 • Mid: €25
 • Every other category: +10 €.
 • Please have the exact amount on the presentation

The same applies to accommodation. You can pay on the spot, just book your accommodation/meals in time using the form on our website.

 • Room: €14.50/night/person
 • Cottage: €33.50/night/cottage
 • Tent: €6/night
 • Caravan: €10.50/night
 • Sleeping in the car: €10.50/night
 • Parking for accommodations: free of charge
 • Parking others: €2/day

Diet

 • Breakfast: €4.20/person/day
 • Lunch: €5.80/person/day
 • Dinner: €5/person/day
 • When ordering food for the whole day (Saturday), the price is €12.50/day/person
 • When ordering a complete menu for the whole weekend, i.e. Fri (dinner), Sat (breakfast, lunch, dinner) and Sun (breakfast), the menu is reduced to €21/person for the whole menu.

Do not hesitate to contact us if you have any questions.

If you have a problem that the registration form is only in Czech. contact us at hanackymushersclub@gmail.com.

*prices valid for foreign participants