Mushing Lávovou Stezkou 2024

- HOBBY -

Pro závodníky bez klubové příslušnosti v ČASS

Organizátoři si vyhrazují právo do uzávěrky závodu pozměnit propozice. (do 25.3.2024) 

Hlavním partnerem akce je AKINU


— Základní informace —

Pořadatel: HANÁCKÝ MUSHERS CLUB z.s.

Ředitel závodu: Macková Renáta

Traťový komisař: Macek Petr

Správa registrací: Petr Macek ml.

Časomíra: Petr Macek ml.

Datum konání: 29.3.2024 pátek

Místo konání: RA RIOSTAR, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun, Mapa ZDE

Přihlášky: ZDE (před registrací prosím, pečlivě si pročtěte propozice)

Datum uzávěrky přihlášek formulářem: 28.3.2024 (21:00), dohlášení kategorií 28.3.2024

Telefon: 776128869 (jen v případě potíží, pro dotazy využijte kontaktní formulář)

Datum odvolání/uzávěrka závodu: 25.3.2024

— Startovné —

Platba předem na účet 110899993/0300 (musí být připsaná do 27.3.2024) / na místě (zvýšená cena)

 • Dětská: zdarma
 • Junioři: 150 / 200 Kč 
 • Příchozí: 300 / 400 Kč
 • MCC: 300 / 400 Kč, přihlášky pouze předem přes formulář
 • Sleva 100 Kč za každou další kategorii (při platbě pošlete nižší částku, příklad: start ve dvou kategoriích ve sprintu, platím převodem celkem 500 Kč)

Při platbě převodem jako variabilní symbol zadejte číslo, které vám přišlo do emailu. Řiďte se pokyny v emailu. Platby za více členů (závodníků) rozdělte.

Odhlášení s vrácením plného startovného, možno pouze přes formulář do 18.3.2024. Po tomto datu se vrací částka po odečtení ceny pamětní medaile (+ poštovné). Medaile bude zaslána na adresu uvedenou v přihlášce. Neplatí pro registrované po tomto datu (nemají nárok na medaili a vrací se jim plná výše). Vratka pouze při odhlášení do 27.3.2024 (po tomto datu se nevrací žádné startovné).

Závodník po přihlášení může ověřit svoji registraci ZDE. Platby v tomto seznamu budou aktualizovány nepravidelně..

Při registraci a platbě do 18.3.2024, každý závodník obdrží pamětní medaili a balíček. Diplom (tištěný) získají pouze první 3 místa z každé kategorie.

Pokud Vám nepřišel informační email cca do 10 minut od registrace. Prosím zkontrolujte SPAM (hlavně u emailu od seznamu). A pokud ani tam nebude, kontaktujte pořadatele.

— Kategorie a trať —

Kategorie a délky tratí:

 • Děti: 100 - 300 m krátce po doběhnutí posledního závodníka
 • CCJ Hobby (Junioři): 1,1 km canicross (10 - 18 let)
 • MCC Hobby: 15 km
 • Sprint Hobby: 4 km
 • BKJM a BKJW
 • CCM a CCW
 • Sco

Pro závodníky mladší 18let je nutný souhlas rodiče (zákonného zástupce).

Délky tratí jsou orientační, týden před závodem bude jejich délka a profil upřesněn a zveřejněn na webu, FB a Twitteru. V lokalitě závodu vždy záleží na domluvě s majiteli pozemků a aktuálních povětrnostních podmínkách.

Hobby část závodu startuje v kategoriích CCM/W, SC, BKJM/W, MCC (dle počtu závodníků) po odstartování oficiální části závodu pouze v pátek po startu Musher sekce.

Chcete-li se stát Profi ("Musher") závodníkem, ZDE získáte potřebné informace.

MCC: je kategorie pro běžce s jedním psem na MIDové trati (15km - 25km). 

Popis trati: Lesní a polní cesty s minimem asfaltu, středně náročná trať, rychlá, technická.

— Harmonogram —

Páteční (29.3.), orientační - může se měnit dle počtu závodníků a povětrnostních podmínek

 • Příjezd - do 8:30
 • Prezentace - upřesníme
 • MCC - 8:00 - 9:00
 • Sprint - 8:00 - 9:30
 • Starty
 • MCC - 9:30
 • Sprint - cca od 12:30 cca 300 m od úvaziště
 • Startovní listina bude upřesněna před závodem
 • Startovat se bude po kategoriích, každá kategorie bude mít svůj čas startu a závodníci se v tento čas seřadí na startu a startér je bude jednotlivě vpouštět na trať.
 • Vyhlášení - cca 14:30

— Důležité informace —

Ubytování a parkovné: RA RIOSTAR, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun

 • každý je povinen mít viditelně umístěnou (za čelním sklem) parkovací kartu, která se bude vydávat při prezentaci.
 • ubytování si závodník rezervuje pomocí rezevačního formuláře.
 • Ceny a informace k ubytování ZDE

Stravování: RA RIOSTAR

Veterinární podmínky: Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které nahrazuje pas nebo očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině tzn. pes je vakcinován proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkován. Výrazné doporučení mít platné očkování proti psince, parvoviróze, hepatitidě, parainfluenze (vakcinace proti psincovému kašli vakcínou Pneumodog nebo Nobivac KC). V dokladu doprovázející zvíře musí být uvedena doba účinnosti.

Povinná výbava: Dle Závodního řádu, všichni musí mít ochranou přilbu mimo CCM, CCW, MCC. Kola, koloběžky, káry v dobrém stavu (brzdící, řiditelné,....).

Zvláštnosti a upozornění pořadatele:

 • Přísný zákaz volného pobíhání psů i mimo areál závodu od 28. - 31.3.2024!!! Neuposlechnutí trestáno diskvalifikací. Prosíme udržujte pořádek (úklid nejen po psech).
 • Prosíme o omezení tréninků v okolí závodu v termínu 1.3. - 31.3.2024.
 • Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz (povinné očkování), mějte ho prosím u sebe.
 • Svou účastí na akci dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním Vaší osoby. 
 • Registrací souhlasíte se zveřejněním vašeho jména a kategorie v seznamu přihlášených a ve výsledkové listině. 
 • Každý závodník je povinen na trati během závodu mít čitelně na čelní straně (hruď, řidítka a pod.) upevněné své startovní číslo (získá při prezentaci). V případě nedodržení mu nebudě změřen čas (v případě ztráty na trati, či jiného zničení musí hlásit v prostoru cíce své číslo). Také pokud startuje ve více kategoriích s více startovními čísly, musí si připevnit správné číslo, přiřazené dané kategorii. Nedodržení pravidla se může trestat až diskvalifikací.
 • Za pozdní příchod na start (je uvedeno ve startovní listitě) může být závodník penalizován (neplatí pro závodníky, kteří závodí ve více kategoriích) a bude odstartován na konci aktuální kategorie.
 • Upozorňujeme, že dle závodního řádu, je za své psy odpovědný závodník.
 • Agresivita psů nebude tolerována!
 • Kolo nebo koloběžka musí mít funkční brzdy a dobrý technický stav. Závodník musí mít přilbu. 
 • Na tratě je daný časový limit (bude upřesněn), po uplynutí se čas závodníkovi přestává měřit a získá status DLF (Did late finish)
 • Udržujte v prostoru závodu pořádek! Po svých psech uklízejte! V areálu budou umístěny sáčky na exkrementy.
 • S dotazy se obracejte na pořadatele v prostoru prezentace a nebo startu a cíle.
 • Zákaz zanechání psů na úvazu (stakeout) bez dozoru!
 • Zakaz startu pod vlivem alkoholu a omamných látek!
 • V případě nutnosti poskytnutí první pomoci nebo veterinární péče, vyhledejte pořadatele (prezentace, prostor cíle). Na trati budou kontroly s lékarničkou a v cíli velká lekarnička (mimo závod v prostoru prezentace).
 • Každý účastní je povinen sledovat aktuality ohledně akce na tomoto webu.
 • Registrací závodník souhlasí s GDPR

COVID opatření

 • Dle aktuálního nařízení MZ

— Aktualizace —

Aktuální k 8.2.2024 (Petr Macek ml.)