— Závodnická licence —

aneb, jak závodit profesionálně

Pokud chcete závodit s "profíky", v první řadě musíte být členem musherského klubu (např. jako ten náš), seznam naleznete na www.mushing.cz/kluby. Registrovat do našeho klubu se můžete ZDE. Dále je nutné se registrovat na www.mushing.cz (obr. 1) a při registraci uvést do kterého klubu se hlásíte. Po registraci, vyplňte test znalostí (obr. 2). Řády a směrnice naleznete ZDE.

Od letošního roku za každého licencovaného závodníka (na www.mushing.cz vedeného jako "řádný člen") platí licenční poplatek svazu klub, který pak od závodníka vybírá. Náš klub má licenční poplatek v rámci členského poplatku v hodnotě 250 Kč/rok, ze kterého půjde 150 Kč na platbu "řádného člena" ČASS a 100 Kč na provoz klubu.

Odkaz na směrnici ČASS: www.mushing.cz/clanek/smernice-c-6/849

Poplatky v našem klubu se vybírají vždy do 20.9. daného roku. Noví členi, registrovaní po tomto datu během sezóny (září-duben), hradí poplatek při registraci.

Úhrada členského poplatku v rámci našeho klubu probíhá na účet 110899993/0300, jako variabilní symbol uveďte ID člena (naleznete na https://www.mushing.cz/klub/hanacky-mushers-club-zs/16) a do poznámky jméno a příjmení.

Kontrolu statusu "řádný člen" v rámci našeho klubu můžete ZDE.


Klubová sekce

Po registraci do našeho klubu, můžete zažádat o přístup do klubové sekce na těchto stránkach. V této sekci se dozvíte další interní informace o dění v klubu (organizování akcí, finance, apod.).

Registrovat do této sekce můžete ZDE. Budete potřebovat ID člena z těcho stránek.

Registrace se schvalují ručně, takže to chvíli trvá.


Vytvořeno dne 24.9.2019 Petr Macek ml.