Jarní Lávovou Stezkou 2024

- MUSHER -

Organizátoři si vyhrazují právo do uzávěrky závodu pozměnit propozice. (do 25.3.2024)

Závod je zaštiťován Českou Asociací Sleddog Sportů

Hlavním partnerem je AKINU


— Základní informace —

Pořadatel: HANÁCKÝ MUSHERS CLUB z.s.

Ředitel závodu: Macková Renáta

Traťový komisař: Macek Petr

Správa registrací: Petr Macek ml.

Časomíra: Petr Macek ml.

Datum konání: 29. - 30.3.2024

Místo konání: RA RIOSTAR, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun, Mapa ZDE

Přihlášky: ZDE (před registrací prosím, pečlivě si pročtěte propozice)

Datum uzávěrky přihlášek formulářem:

 • do 27.3.2024 (23:59)
 • dohlášení / změna kategorií do 27.3.2024 zdarma úpravou přihlášky (viz sekce "startovné") nebo přes tento formulář. Na místě pouze za administrativní poplatek + 100 Kč za kategorii (před uzávěrkou doporučujeme zkontrolovat seznam přihlášených)

Telefon: 776128869 (jen v případě problémů, pro dotazy využijte kontaktní formulář)

Datum odvolání/uzávěrka závodu: 25.3.2024

— Startovné —

Platba předem na účet 110899993/0300 (musí být připsaná do 27.3.2024) / na místě (zvýšená cena)

 • Dětská: zdarma, mohou se registrovat i na místě.
 • Junioři: 250 / 300 Kč přihlášky pouze předem.
 • Sprint: 500 / 600přihlášky pouze předem
 • Mid: 700 / 800přihlášky pouze předem
 • Sleva 100 Kč za každou další kategorii (při platbě pošlete nižší částku, příklad: start ve dvou kategoriích ve sprintu, platím převodem celkem 900 Kč)

Při platbě převodem jako variabilní symbol zadejte číslo, které vám přišlo do emailu. Řiďte se pokyny v emailu. Platby za více členů (závodníků) rozdělte.

Odhlášení s vrácením plného startovného, možno pouze přes formulář do 18.3.2024. Po tomto datu se vrací částka po odečtení ceny pamětní medaile (+ poštovné). Medaile bude zaslána na adresu uvedenou v přihlášce. Neplatí pro registrované po tomto datu (nemají nárok na medaili a vrací se jim plná výše). Vratka pouze při odhlášení do 27.3.2024 (po tomto datu se nevrací žádné startovné).

Závodník po přihlášení může ověřit svoji registraci ZDE. Platby v tomto seznamu budou aktualizovány nepravidelně.

Změnu kategorie můžete provést úpravou registrace. Tuto možnost máte v kopii přihlášky ve vaší emailové schránce. Změnu lze provést online pouze do 27.3.2024.

Při registraci a platbě do 18.3.2024, každý závodník obdrží pamětní medaili.

Pokud Vám nepřišel informační email cca do 10 minut od registrace. Prosím zkontrolujte SPAM (hlavně u emailu od seznamu). A pokud ani tam nebude, kontaktujte pořadatele.

— Prezentace —

 • Místo: RA RIOSTAR, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun
 • Mid: ve čtvrtek (28.3.) 18h - 22h, meeting v čtvrtek 22:00 ve společenské místnosti.
 • Sprint: v čtvrtek (28.3.) 18h - 22h nebo pátek (29.3.) 7h - 8h, meeting v pátek 8:00 ve společenské místnosti.
 • MCC (cross-Mid): v pátek (29.3.) 8h - 9h meeting v pátek 9:00 ve společenské místnosti.
 • Děti: v čtvrtek (28.3.) 18h - 22h nebo pátek (29.3.) 7h - 9h

— Kategorie a trať —

Kategorie a délky tratí:

 • Dětská: 100 - 300 m jen v sobotu krátce po doběhnutí posledního závodníka
 • Juniorská: 1,1 km, oba dva dny, v této kategorii se pouze běží (CCJ).
 • Sprint: 4 km
 • Mid: 15 km
 • MCC: 15 km (kategorie pro běžce s jedním psem)

Délky tratí jsou orientační, týden před závodem bude jejich délka a profil upřesněn a zveřejněn na webu a FB. V lokalitě závodu vždy záleží na domluvě s majiteli pozemků a aktuálních povětrnostních podmínkách.

Při účasti méně než 5 závodníků v kategorii se budou kategorie slučovat.

Seznam kategorií

I letos otevřeme canicrossové kategorie pro čistokrevné (CCW RNB a CCM RNB). Závodníci budou startovat a budou vyhlášeni ve standartní CC kategorii, ale následně i v kategorii čistokrevných.

Popis trati: Lesní a polní cesty s minimem asfaltu, středně náročná trať, rychlá, technická.

— Starty —

orientační, bude upřesněno dle počtu závodníků a povětrnostních podmínek

 • 1. kolo: 29.3.2024 pátek 9.30 h MCC, 10:30 h Mid a cca 11.00 h Sprint 
 • 2. kolo: 30.3.2024 sobota 9.00 h (první Mid)

— Důležité informace —

Ubytování a parkovnéRA RIOSTAR, Čabová 627, 793 05 Moravský Beroun

 • každý je povinen mít viditelně umístěnou (za čelním sklem) parkovací kartu, která se bude vydávat při prezentaci. Na kartu uvede svoje telefonní číslo.
 • ubytování si závodník rezervuje pomocí rezervačního formuláře.
 • Ceny a informace k ubytování ZDE

Stravování: RA RIOSTAR

Veterinární podmínky: Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které nahrazuje pas nebo očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině tzn. pes je vakcinován proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkován. Výrazné doporučení mít platné očkování proti psince, parvoviróze, hepatitidě, parainfluenze (vakcinace proti psincovému kašli vakcínou Pneumodog nebo Nobivac KC). V dokladu doprovázející zvíře musí být uvedena doba účinnosti.

Příjezd: možno už ve čtvrtek 28.3.2024 od 18.00 - 22.00 h nebo v sobotu do 8:00

Povinná výbava: Dle Závodního řádu, všichni musí mít ochranou přilbu mimo CCM, CCW, MCC. Kola, koloběžky, káry v dobrém stavu (brzdící, řiditelné,....).

Zvláštnosti a upozornění pořadatele: 

 • Přísný zákaz volného pobíhání psů i mimo areál závodu od 28. - 31.3.2024!!! Neuposlechnutí trestáno diskvalifikací. Prosíme udržujte pořádek (úklid nejen po psech).
 • Prosíme o omezení tréninků v okolí závodu od 1.3. - 31.3.2024. 
 • Při prezentaci bude kontrolován očkovací průkaz (povinné očkování), mějte ho prosím u sebe.
 • Svou účastí na akci dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním Vaší osoby. 
 • Každý závodník je povinen na trati během závodu mít čitelně na čelní straně (hruď, řidítka a pod.) upevněné své startovní číslo (získá při prezentaci). V případě nedodržení mu nebude změřen čas (v případě ztráty na trati, či jiného zničení musí hlásit v prostoru cíle své číslo). Také pokud startuje ve více kategoriích s více startovními čísly, musí si připevnit správné číslo, přiřazené dané kategorii. Nedodržení pravidla se může trestat až diskvalifikací.
 • Za pozdní příchod na start (je uvedeno ve startovní listině) může být závodník penalizován (neplatí pro závodníky, kteří závodí ve více kategoriích) a bude odstartován na konci aktuální kategorie.
 • Spřežení (dva a více psů) je povinno si zajistit pomocníka (handler), V případě, že závodník nemá možnost pomocníka sehnat, může při prezentaci požádat pořadatele. Bez pomocníka nebude připuštěn na start.
 • Upozorňujeme, že dle závodního řádu, je za své psy odpovědný závodník.
 • Agresivita psů nebude tolerována!
 • Kolo, koloběžka nebo kára musí mít funkční brzdy a dobrý technický stav. Závodník musí mít přilbu. 
 • Na tratě je daný časový limit (bude upřesněn), po uplynutí se čas závodníkovi přestává měřit a získá status DLF (Did late finish)
 • Udržujte v prostoru závodu pořádek! Po svých psech uklízejte! V areálu budou umístěny sáčky na exkrementy.
 • S dotazy se obracejte na pořadatele v prostoru prezentace a nebo startu a cíle.
 • Zákaz zanechání psů na úvazu (stakeout) bez dozoru!
 • Zakaz startu pod vlivem alkoholu a omamných látek!
 • V případě nutnosti poskytnutí první pomoci nebo veterinární péče, vyhledejte pořadatele (prezentace, prostor cíle). Na trati budou kontroly s lékarničkou a v cíli velká lekarnička (mimo závod v prostoru prezentace).
 • Každý účastník je povinen sledovat aktuality ohledně akce na tomto webu a řídit se pokyny pořadatele.

COVID opatření

 • Dle aktuálního nařízení MZ

— Aktualizace —

Aktuální k 8.3.2024 (Petr Macek ml.)

Propozice ke stažení BRZY